Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Surmy

Książki

Wyświetlanie wszystkich wyników: 18

Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Surmy

30,00 

Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowaniem do wartości. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Małgorzaty Mikszy

35,00 

Edukacja w systemie Marii Montessori TOM 1 i 2

75,00 

Ja jestem Dobrym Pasterzem . Autor: Barbara Surma, Krzysztof Biel SJ

35,00 

Ja jestem Dobrym Pasterzem. Adwent i Boże Narodzenie. Autor: Barbara Surma, Krzysztof Biel SJ

15,00 

Ja jestem Dobrym Pasterzem. Msza święta. Autor: Barbara Surma, Krzysztof Biel SJ

15,00 

Ja jestem Dobrym Pasterzem. Nauczanie Jezusa w przypowieściach. Autor: Barbara Surma, Krzysztof Biel SJ

15,00 

Ja jestem Dobrym Pasterzem. Wielki Post i Wielkanoc. Autor: Barbara Surma, Krzysztof Biel SJ

15,00 

Język oknem na świat – edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Małgorzaty Mikszy

35,00 

Maria Montessori. Historia aktualna Autor: Grazia Honegger Fresco

33,00 

Odkryjmy Montessori raz jeszcze… Program wychowania przedszkolnego. Autor zbiorowy

26,00 

Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych. Autor: Beata Bednarczuk.

29,00 

Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Surmy

35,00 

Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce. Autor: Barbara Surma

33,00 

W głębi kontinuum. Autor: Jean Liedloff.

28,00 

Wychowanie dla pokoju w pedagogice Marii Montessori. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Małgorzaty Mikszy

35,00 

Z notatek obserwatora. Montessori w praktyce. Autor: Paul Epstein

29,00 

Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Autor: Magłorzata Miksza.

28,00